Bitcoin Private

Witaj na polskiej stronie społeczności BTCP
Bitcoin Private Logo

Strona jest aktualizowana. Startujemy wkrótce!Bitcoin Private

Status łańcucha Bitcoin Private | Marzec 2021


Migawka i zatrzymanie łańcucha BTCP

W lutym 2020 r. na wysokości bloku 680000 została wykonana migawka (Snapshot) łańcucha Bitcoin Private. W tym samym momencie łańcuch został zatrzymany. Od tego czasu trwały pracę nad uruchomieniem nowego łańcucha Bitcoin Private opartego o najnowszy kod ZCash.

Dlaczego konieczna była migawka i zatrzymanie łańcucha

Było to spowodowane incydentem i wykorzystaniem przez nieznaną osobę (ang. Bad actor) luki technologicznej w starym kodzie łańcucha Bitcoin Private. Luka ta pozwoliła na wygenerowanie milionów nielegalnych monet BTCP, które znalazły się w łańcuchu Bitcoin Private i zostały sukcesywnie sprzedawane na giełdach kryptowalutowych, powodując spadek wartości monety BTCP w skutek stale rosnącej podaży.
W tej sytuacji społeczność Bitcoin Private podjęła decyzję o zatrzymaniu łańcucha i usunięciu luki co zapobiegło wprowadzeniu do obiegu giełdowego jeszcze wiekszej ilości nielegalnych monet.

Od momentu wykonania migawki i zatrzymania łancucha BTCP, synchronizacja portfeli z łancuchem została wstrzymana.
Oznaczało to, że żaden z portfeli nie był w stanie pokazywać aktualnego salda portfela ani wykonywać operacji przesyłania monet.

Oznacza to, że żadna monet arzechowywana w portfelu kryptowalutoym zabezpieczonym kluczem prywatnym nie zgineła z łańcucho i będzie się tam znajdowała po uruchomieniu nowego łańcucha.

Więcej na temat incydentu i wydarzeń związanych z drukowaniem nielegalnych monet BTCP, znajdziecie w artykule Groundhog Day for BTCP, opublikowanymi w styczniu 2021 r. przez Davida Akersa, członka społeczności Bitcoin Private.

Nowy łańcuch BTCP

Oprócz znaczących poprawek i zmian w technologii, w nowym łańcuchu Bitcoin Private usunięta została znacząca (możliwie największa) liczba pozostałych fałszywych monet BTCP. Po wykonaniu analizy transakcji i przepływu monet w łańcuchu ich liczba ograniczona została do około 5,5 mln (przy docelowej, maksymalnej możliwej liczbie monet wynoszącej 21 mln.).

(c) 2021 BTCP.PL